Assemblea de Representants

L’Assemblea de Representants és el Parlament del Consell per la República i està formada per 121 representants. Va ser escollida a les eleccions celebrades el 29, 30 i 31 d’octubre del 2021. La principal funció de l’Assemblea és la de representar els ciutadans que formen part del Consell i impulsar l’acció política d’aquests. A més, té funcions de reglamentació interna i de control de l’executiu, és a dir, del Govern del Consell. Escull també el president del Govern del Consell i la legislatura cada dos anys.

Reglaments

Sessions Plenàries

Qui et representa

Cerca amb la teva ID republicana per veure els representats escollits a les últimes eleccions que corresponen a la teva circumscripció.
 

Mesa de l’Assemblea de Representants

Presidenta

Vicepresidenta Primera

Vicepresident Segon

Secretaria Segona

Secretari Primer

Representants

Comissions

Comissió d’Acció Cultural (CAC)

Corresponent a l’Àmbit 5 del Pla de Govern

Presidenta

Vicepresident

Secretaria

Membres

Actualitat