CURRICULUM

Diplomada en Empresarials a la UB el 1990
1989-1992: Banc Sabadell, oficina de Londres (UK), experiència que a més del coneixement professional em permeté aprofundir en l’anglès i ampliar mires en altres societats i cultures.
A partir del 2000 m’incorporo a l’empresa familiar a La Jonquera, Grup Tramuntana, on encara hi soc gestionant l’àmbit de la perfumeria selectiva: actualment 10 botigues i un equip de 55 persones (abans covid-19 érem 85).
Visc a Figueres i tinc 3 fills (22, 19 i 18 anys), tots 3 estudiant fora de casa.
Tinc nivell alt d’anglès i francès (parlat i escrit). M’interessen molt les llengües i durant l’estada a Londres vaig estudiar japonès.

Raurich Santaló, Assumpta

araurichsantalo@assemblearepresentants.cat

15-6-1966

Figueres

Dona

DISTRICTE ELECTORAL

Girona

CONTACTE