CURRICULUM

Bomber Generalitat de Catalunya
President Associació Esportiva Pallars més de 15 anys.
Fundador seu territorial Òmnium Pallars

Pla Ballabriga, Lionel

lplaballabriga@assemblearepresentants.cat

25-3-1973

Sort

Home

DISTRICTE ELECTORAL

Alt Pirineu - Andorra

CONTACTE