CURRICULUM

Soc barcelonina de la zona d’Horta-Guinardó. La meva formació en el camp del turisme i de la filologia anglesa m’ha portat al món de l’educació superior universitària i de formació professional i a la secundària obligatòria i batxillerat en diversos moments vitals.

He estat directora de formació professional de Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi fins l’any 2020 on he desenvolupat tasques pròpies de gestió tan educativa com de recursos humans. Aquesta responsabilitat la he compaginat paral·lelament amb la vicepresidència de l’AEHT (Associació Europea d’Escoles d’Hostaleria i Turisme) on m’he encarregat de fer les propostes de formació dels estudis superiors.

El meu compromís amb l’educació m’ha fet també comprometem amb el país sempre que ha estat necessari. Vaig anar a les llistes electorals d’ERC el desembre de 2017 com a independent perquè, davant de l’oferiment i la situació del país, creia que era un deure republicà inexcusable.

Montmany Álvarez, Núria

nmontmanyalvarez@assemblearepresentants.cat

21-5-1964

Barcelona

Dona

DISTRICTE ELECTORAL

Horta-Guinardó

CONTACTE