CURRICULUM

Després de fer el BUP i COU a l’Institut Pere Alsius de Banyoles, vaig estudiar Enginyeria Superior de Telecomunicacions a Barcelona. En acabar els estudis d’enginyeria, vaig fer un doctorat en Processament d’Imatges a l’EPFL (Lausana, Suïssa). Tot seguit, vaig anar a treballar dos anys a la New York University, ampliant la meva recerca en imatges i en l’estudi del sistema visual humà. Finalment, vaig retornar a Catalunya, com a post-doc, per fer recerca sobre imatge mèdica, món que em va apassionar, ja que unia les dues temàtiques que sempre m’havien interessat més: el tractament de les imatges i la salut. Des del 2015, estic treballant en el món empresarial, encarregada de construir ponts entre el món mèdic i el món enginyeril, per tal que el software que fa l’empresa sigui el màxim d’útil possible.

Figueras Ventura, Rosa Maria

rmfiguerasventura@assemblearepresentants.cat

29-1-1977

Barcelona

Dona

DISTRICTE ELECTORAL

Ciutat Vella - Eixample

CONTACTE