CURRICULUM

oRosa Maria Quintana i Tomàso

Empadronada al Municipi de La Torre de Claramunt (Anoia) i amb domicili entre Vilanova d’Espoia (La Torre de Claramunt) i Barcelona.

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Llicenciada en Medicina i Cirurgia i Especialista en Medicina del Treball; experta en Economia de la Salut amb àmplia experiència com a ponent en jornades i congressos sobre gestió de la salut pública, salut laboral, comunicació amb mitjans especialitzats del sector i prevenció de riscos laborals, entre d’altres.

ACTIVITAT PROFESSIONAL
Desprès de treballar com a metge de família al finalitzar la meva formació, vaig iniciar la meva activitat, durant setze anys, com a metge inspectora avaluant incapacitacions en el Centre de Reconeixements i Avaluacions Mèdiques (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya), i posteriorment com a directora mèdica i coordinadora general.
A l’empresa Bioibérica, del sector farmacèutic,
com a Directora de Relacions Institucionals durant dotze anys, desenvolupant les següents tasques:
•Gestió de relacions entre l’administració, centres universitaris i empreses.
•Contacte continuat amb els governs central i autonòmics, en major part del sector sanitari, amb la finalitat de resoldre possibles conflictes amb l’empresa.
•Gestió amb càtedres universitàries i organització d’esdeveniments, conferències i jornades cercant la col·laboració entre universitats i empreses.
Posteriorment reingrés al Departament de Salut com a Inspectora.
Actualment realitzo funcions d’assessorament en temes d’Incapacitat i Salut Laboral.

ACTIVITAT POLÍTICA
Militant d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC) des del 1988, fins la dissolució de la coalició de CIU:
•Vicepresidenta de la Comissió de Sanitat del Partit durant 4 anys.
•Vaig participar activament en la política municipal del Partit com a Presidenta del Districte de l’Eixample i membre de l’Executiva de la Intercomarcal de Barcelona.
•Defensora del Afiliat del Partit i Consellera Nacional.
Actualment afiliada a Junts per Catalunya.
Membre d’Exigents.cat des del 2016 fins ara.
Membre del Comitè Organitzador, àrea d’extensió i projecció del Congrés “Catalunya Futur”(2017-2019).
Impulsora i membre de Catalunya Proposa al Penedes.

PROPOSTA POLÍTICA
Em presento per ser membre de l’Assemblea de Representants del Consell per la República amb un programa que sintetitzo en aquestes propostes:
oEl Consell per la República, amb la constitució de l’Assemblea de Representants, ha de convertir-se en el Consell de la República, la institució que recull el testimoni del Govern legítim de la República Catalana proclamada el 27 d’octubre de 2017
oLa segona etapa del procés d’independència s’ha de sustentar en tres potes: el Moviment ciutadà, el Consell de la República i les institucions autonòmiques (Generalitat i ajuntaments).
oÉs imprescindible fer créixer el nombre d’adherits al Consell de la República, impulsant decididament la seva projecció pública a l’interior del país, a partir d’un pla de govern orientat a fer visible el país que volem i a demostrar que només és possible instaurant de forma efectiva la República Catalana.
oEl moviment ciutadà ha de reorganitzar-se, a partir de les moltes entitats i organitzacions existents i de la creació d’una estructura estable que asseguri la coordinació efectiva de tots els projectes i accions necessàries per crear les condicions objectives que facin possible i irreversible la instauració efectiva de la República Catalana en territori propi.
oL’objectiu d’aquesta etapa, pel que a les institucions autonòmiques, ha de ser el de gestionar-les amb la màxima eficàcia per atendre les necessitats de la ciutadania i, quan no es pugui per la inacció, ineptitud o directament pel boicot dels diferents poders de l’Estat espanyol, denunciar-ho obertament davant la ciutadania i les institucions europees o internacionals. Aquesta és la principal missió dels partits independentistes.
oEl Consell de la República, d’acord amb el Moviment ciutadà, ha d’impulsar ILP (Iniciatives Legislatives Populars) per presentar al Parlament de Catalunya. Siguin aprovades o no, suspeses pel Tribunal Constitucional o no, es debatran a l’Assemblea de Representants del Consell i, un cop aprovades, seran publicades al Diari Oficial de la República (DOR.cat) per anar mostrant les polítiques progressistes, al servei de la ciutadania, que la República es farà seves des del moment de la seva instauració efectiva.
oEl Consell de la República, d’acord amb el Moviment ciutadà, promourà el debat sobre “El país que volem”, després de concloure els treballs del Debat Constituent, amb l’objectiu d’augmentar el suport social a la instauració de la República Catalana, pas imprescindible per obtenir la majoria política que faci irreversible aquesta instauració efectiva en territori propi.
oEl Consell de la República promourà totes les iniciatives ciutadanes que serveixin per construir les estructures financeres, econòmiques i comercials de km0 que enforteixin el nostre teixit empresarial des de la cooperació, la innovació, la sostenibilitat i el compromís amb el català, la llengua pròpia del país.
oEl Consell de la República, d’acord amb el Moviment ciutadà, prepararà les condicions -a l’interior i a l’exterior del país- per assegurar al màxim la tornada del President Puigdemont per a instaurar la República Catalana de forma efectiva.
oRepresentants nomenats pel Consell de la República, el Moviment ciutadà i les institucions autonòmiques (Generalitat i ajuntaments) integraran l’organisme de coordinació d’aquesta segona etapa del procés d’independència, que actuarà des de l’exterior i de forma anònima, transmetent les seves orientacions a través de les tres organitzacions que els hauran nomenat.

COMPROMÍS
Si surto escollida, em coordinaré amb els altres membres escollits de la Vegueria del Penedès impulsant la creació d’una Oficina del Representant, que hi puguin accedir tots els adherits del Consell per la República de la Vegueria del Penedès. per poder estar en contacte permanent amb tots ells i em posaré a disposició de tots els Consells Locals ja creats per fer de pont directe amb l’Assemblea de Representants, en ambdós sentits i també impulsant-ne la creació de nous.

Quintana Tomàs, Rosa Maria

rmquintanatomas@assemblearepresentants.cat

28-1-1955

Barcelona

Dona

DISTRICTE ELECTORAL

Penedes

CONTACTE