CURRICULUM

Vicepresident del Consell per la República

Conseller de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya durant la XII Legislatura

Comin Oliveres, Toni

tcominoliveres@assemblearepresentants.cat

7-3-1971

BARCELONA

Home

DISTRICTE ELECTORAL

Gràcia

Càrrec electe

CONTACTE